راهنمایی انتخاب طرح و رنگ موکت

راهنمایی انتخاب طرح و رنگ موکت

راهنمایی انتخاب طرح و رنگ موکت

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در انتخاب و خرید موکت رنگ و شکل آن است.بنابراین برای انتخاب بهتر است به این نکات هم توجه کنید.
فضای اتاق: رنگ های سرد و خنثی کمک می کنند تا اتاق های کوچک بزرگتر به نظر برسند. این درحالی است که رنگ های گرم باعث بسته شدن اتاق و گرم تر بودن آن می شوند.

رنگ و اندازه موکت
رنگ و اندازه موکت

راهنمایی انتخاب طرح و رنگ موکت

تاثیر رنگ و طراحی وسایل دیگر در فضا: بهتر است در اتاق های مملو از طرح های شلوغ و پر از وسایل از موکت های تک رنگ استفاده گردد. و وسایل کمتری در آن به چشم می خورند بهتر است بر عکس، از موکت‌هایی با طرح های پر زرق و برق و شلوغ برای اتاق هائی که طرح‌های ساده با وسایل کمتر دارند استفاده نمائید.

برنامه ریزی برای مدت زمان استفاده: اگر قصد دارید در آینده نزدیک خانه را تخلیه کرده و بفروش برسانید بهتر است موکت‌هایی خریداری کنید که رنگ خنثی دارند. این گونه رنگ‌ها تاثیر بهتری بر حس دیداری خریدار خواهد گذاشت

 

موکت محمدی

آقای محمدی
ارسال دیدگاه