مقایسه و تحلیل و بررسی قیمت موکت شرکت ظریف مصور در ۸ ماه از سال

نمودار افزایش قیمت موکت ظریف مصور در 8 ماه گذشته

مقایسه و تحلیل و بررسی  قیمت موکت شرکت  ظریف مصور در ۸ ماه از سال

نشان دهنده افزایش ۵۰ درصدی موکت چ دارد ( توجه داشته باشید که در نمودار بالا فقط سه نوع از موکت های ظریف مصور قرار داده شده است)

به طور مثال موکت ماهور ظریف مصور که یکی پر فروش ترین موکتهای این شرکت می باشد ابتدای سال ۲۴ هزارتومان قیمت هر متر مربع و در عرض ۸ ماه قیمت این موکت به ۳۲ هزار تومان میرسد

در حالی ک قیمت دلار از ابتدای سال تا آذر ماه افزایشی نداشته است

در این بازار خرید و فروش هم برای خانه دار و هم برای نمایندگان سخت می شود

در این بازار نمایندگانی که قیمت قدیم موکت دارند از قدرت بیشتری برخوردار خواهند بود

افزایش قیمت موکت باعث کاهش قدرت خرید و رکود در بازار میشود

قیمت 1400/9/16


قیمت ظریف مصور در تاریخ آذر ماه 1400/09/16
قیمت ظریف مصور در تاریخ آذر ماه 1400/09/16

قیمت 1400/8/15


قیمت ظریف مصور در تاریخ آبان ماه 1400/08/15
قیمت ظریف مصور در تاریخ آبان ماه 1400/08/15

قیمت 1400/1/29


قیمت ظریف مصور در تاریخ فروردین ماه 1400/01/29
قیمت ظریف مصور در تاریخ فروردین ماه 1400/01/29
آقای محمدی
ارسال دیدگاه